Ins�tt torpedanfall typ Filip fr�n syd

Titel: Ins�tt torpedanfall typ Filip fr�n syd
Författare: Jan Olof Ingemar Svensson
ISBN: 978-91-85671-15-1
Bandtyp:
Antal sidor: 485
Vikt: 1350
Lagerstatus: Ej i lager
Pris: 231 kr

Beskrivning

Minnen fr�n Ronnebygrabben och �rlogskaptenen
Jan Olof Ingemar Svenssons tj�nstg�ring vid
Kungliga flottan �ren 1955�1997.

�Ins�tt torpedanfall typ FILIP fr�n Syd� � Titeln p� boken h�nsyftar till en verklig kodad ordervariant fr�n Divisionschefen till Fartygscheferna p� motortorped-
b�tarna i divisionen. I klartext betyder ordern �Torpedanfallet genomf�res utan h�nsyn till egna f�rluster�. Denna order fanns att tillg� som en sista utv�g fram
till 1970-talet.

Recensioner

Recension ur Tidningen Flottans M�n nr2/2011
Ins�tt torpedanfall
Egentligen heter boken �Ins�tt torpedanfalltyp Filip fr�n syd.� Jan Olof Svensson fr�n Ronneby slutade sin aktiva tid vid flottan som pension�r 1997. Han har i en mycket omfattande bok skildrat sitt liv fr�n skolavslutningen i Ronneby och via ett jobb som bagarl�rling, till anst�llningen som bef�lselev 1955 fram till pensioneringen som �rlogskapten. Jan Olof Svensson m�ste ha varit mycket noga med att f�ra dagbok f�r det �r en mycket detaljrik skildring som presenteras. Han beskriver tiden som elev i radartj�nsten, tj�nsten ombord p� PrinsCarl, Tre Kronor och p� motortorpedb�tar med en detaljrikedom, som �r imponerande. De sista �rens landtj�nst beskrivs ocks� ing�ende, d� han efter omskolning i h�g grad kom att syssla med f�rvaltningstj�nst. M�nga k�nda namn fr�n olika niv�er dyker upp. Men vissa namn �r l�tt f�rvandlade, men torde inte v�lla n�gra bekymmer att identifiera. F�r den generation, som �r j�mngamla med Jan Olof Svensson (f�dd 1937), �r boken en kavalkad fr�n gr�srotsniv� �ver verksamheten i flottan som torde vara intressant f�r varje sann flottist, men torde vara av intresse �ven f�r m�nga andra.Vissa kapitel �r lite i l�ngsta laget med detaljer, som kanske inte �r av allm�nt intresse, men i det stora hela �r boken v�lskriven och f�r egen del hade jag sv�rt att avbryta l�sandet.
Redakt�r Olle Melin