Sjöansvar

Titel: Sjöansvar
Författare: Rolf Ihre
ISBN: 978-91-85671-05-2
Bandtyp:
Antal sidor: 252
Vikt: 525
Lagerstatus: Ej i lager
Pris: 0 kr

Beskrivning

I början på 1980-talet publicerades ett antal böcker under det gemensamma
namnet ”Högre sjöfartsekonomiskt kurs”. Böckerna fyllde ett
behov av läro- och handböcker för personer som kommer i kontakt
med den kommersiella sjöfarten. Tyvärr upphörde utgivningen.
Denna bok är avsedd att tillsammans med den tidigare utgivna boken
Sjöfraktavtal fylla en del av tomrummet efter ”Högre sjöfartsekonomisk
kurs”.
Sjöansvar är inriktad på ansvarsfrågor. Inledningsvis behandlas avtals
tillkomst och tolkning samt allmänna skadeståndsregler och begrepp.
Bland bokens övriga avsnitt kan nämnas
- Hantering av reklamationer avseende sjötransporterat gods
- Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar
- Andra ansvarsområden med marin anknytning
- Orientering om sjö- och transportförsäkringar och annan riskhantering
- Sjöpanträtt och annan säkerhet för krav
- Allmänt agerande efter skadehändelser
- Besiktningar
Dessutom finns ett kort orienterande avsnitt angående fartygsregistrering,
inteckningar i fartyg, överlåtelse av fartyg m.m.
Författaren utbildade sig ursprungligen till sjökapten men har efter omskolning
arbetat som bolagsjurist i Salénrederierna och är sedan mitten av
1980-talet verksam som advokat med sjö- och transporträtt samt interternationell
handel som huvudinriktning.

Recensioner