Huset Habsburg

Titel: Huset Habsburg
Författare: Jan von Konow
ISBN: 978-91-86939-74-8
Bandtyp: Inbundet
Antal sidor: 206
Vikt: 410
Lagerstatus: Finns i lager
Pris: 125 kr

Lägg i varukorgen

Beskrivning

Habsburgska riket var inte bara ett av historiens mest omfattande v�lden, utan ocks� ett av de m�rkligaste. Bland annat beroende p� att dess europeiska landinnehav inte hade tillkommit genom krig och er�vringar, utan som en konsekvens av gifterm�lsf�rbindelser med furstliga dynastier i angr�nsande stater.

Om dessa b�da karakteristiska drag formulerades p� sin tid ett par uttrycksfulla sentenser: �I habsburgarnas rike g�r solen aldrig ner� � �Andra stater m� f�ra krig men du, lyckliga �sterrike, gifter dig.� (Tu felix Austria nube)

Habsburgska rikets existens omsp�nner en tidsrymd av n�stan sexhundrafemtio �r. Det tr�der fram i historien p� 1270-talet f�r att uppl�sas i f�rsta v�rldskrigets omtumlande slutskede 1918. Ur denna m�nghundra�riga era har h�r tagits fram tolv scenarier, d�r dramatik och tragik spelar huvudroller. Tillsammans ger de ett tv�rsnitt av ett svunnet imperiums storhet och fall, av sj�lvr�diga h�rskares h�gt st�llda f�rv�ntningar och bittra besvikelser, av m�nsklig upph�jelse och m�nsklig tragedi.


Jan von Konow (f. 1922) fil.lic. (historia), statsheraldiker och chef f�r Riksarkivets heraldiska sektion 1975�81, styresman f�r Arm�museum 1985�88, f.d. major I.12 reserv, l�rare i milit�rhistoria vid Krigsskolan, Karlberg, 1965�80. Ledamot av F�rsvarets Traditionsn�mnd (sedan begynnelsen 1985). Omfattande f�rfattarskap i milit�rhistoriska och historiska �mnen.

Recensioner