Smärt- handboken

Titel: Smärt- handboken
Författare: Cecilia Norrbrink
ISBN: 978-91-86939-47-2
Bandtyp: Inbundet
Antal sidor: 130
Vikt: 510
Lagerstatus: Finns i lager
Pris: 100 kr

Lägg i varukorgen

Beskrivning

Smärtor av olika slag är vanligt förekommande efter en ryggmärgsskada och kan påverka både rehabilitering, funktion och livskvalitet.
Boken ger information om vanligt förekommande smärttyper, hur smärtan uppstår, hur den klassificeras, hur man kan behandla smärtan inklusive egenvård samt tips och råd från framstående forskare och från personer som lever med ryggmärgsskada och smärta.
Boken tillhandahåller den samlade kunskap som finns idag på ett lättillgängligt sätt. Kunskap som kommer från vetenskapliga studier, lång erfarenhet av ryggmärgsskaderehabilitering och från personer som lever med ryggmärgsskada och smärta.
”Boken är lättläst och välillustrerad och skapar på ett unikt sätt förutsättning för en dialog mellan patient och behandlare.”
Thomas Lundeberg, överläkare/specialist i rehabiliteringsmedicin och algologi/smärtfysiolog
Boken är i första hand tänkt att vara en källa till kunskap och stöd för personer med ryggmärgsskada och smärta, och i andra hand till de som arbetar med personer med ryggmärgsskador.
Författaren Cecilia Norrbrink har lång erfarenhet från ryggmärgsskaderehabilitering och forskning kring ryggmärgsskaderelaterad smärta, i synnerhet neuropatisk smärta. Hon är verksam som docent vid Karolinska Institutet där hon undervisar i bland annat smärtfysiologi samt medicinsk akupunktur.

Recensioner