Flygunderrättelse boken

Titel: Flygunderrättelse boken
Författare: Jerk Fehling
ISBN: 978-91-85671-13-7
Bandtyp: Häftat
Antal sidor: 368
Vikt: 1500
Lagerstatus: Finns i lager
Pris: 250 kr

Lägg i varukorgen

Beskrivning

Inblickar i flygteknink och underrättelsetjänst

Den här boken beskriver på ett initierat sätt arbetet med teknisk underrättelsetjänst inom försvaret och speciellt då flygsidan under det förra halvseklet. Man får indirekt följa den snabba flygtekniska utvecklingen under denna tid. Teknisk underrättelsetjänst är ett svårt arbetsområde som inte bara kräver teknisk kunskap, utan även förmågan att metodiskt och inte alltför uppenbart inhämta, bearbeta och analysera data från olika källor, öppna såväl som sekretessbelagda. Författaren beskriver hur han och hans medarbetare byggde upp en liten men mycket kvalificerad organisation. Genom samarbete nationellt och internationellt utnyttjades tillgängliga resurser optimalt. Resultaten av gruppens arbete presenterades på olika sätt för främst våra flygförband, vilka därmed fick en god kunskap om andra länders krigsmateriel och taktik. Vårt flygvapen kunde därefter utveckla en egen optimal taktik. Men även utländska kunder visade i speciella fall, där sekretessen medgav, intresse för resultaten.

Boken beskriver många intressanta händelser på ett ingående sätt, vilket först nu är möjligt med hänsyn till sekretessen. Det var många undersökningar av främmande materiel. Analyser av signalspaningsunderlag, uppgifter om telekrigföring etc, presenteras överskådligt.

Det är märkligt hur mycket en liten väl kvalificerad grupp kan åstadkomma om den inte omgärdas av en alltför överdriven byråkrati. Det borde beaktas i organiserandet av vårt nya, krympta försvar.

Gunnar Lindqvist
Generalmajor, civilingenjör
Fd chef huvudavdelning flygmateriel, FMV

Recensioner

Som inledningsvis nämndes är detta en till omfånget mäktig och detaljrik bok, skriven med tankereda och med ett klart språk – ingalunda självklarheter längre i böckernas värld. Den ligger också i linje med den handfull ”avslöjande” böcker rörande skiftande svenska underrättelseverksamheter som under senare år utkommit i Sverige efter Sovjetunionens sönderfall. Men här gäller det alltså vårt svenska flygvapen. Jag har naturligtvis bara i grova drag kunnat beröra vad jag som lekman personligen har uppfattat som intressant. Men den som med bibehållet intresse har läst denna anmälan ända hit torde utan större vånda kunna införskaffa verket.
Börje Räftegård, Svensk Flyghistorisk Tidskrift, 5/2007


I ”Flygunderrättelseboken” skildrar Jerk Fehling inifrån utvecklingen under större delen av 1900-talets senare hälft. Åtskilligt av det han beskriver har tidigare varit hemligstämplat. Först nu kan det berättas. Nej, det är ingen agentroman, men inte långt ifrån.
Flygrevyn, 4/2008


”Flygunderrättelseboken”, är en kombinerad självbiografi och redogörelse för Fehlings erfarenheter från Lapplandshaveriet på Bulltofta 1936 via skruvande i nödlandade krigsflyplan och motorflygutbildning i Tekniska Högskolans Flygklubb där originella lärare från KTH passerar i revy, till haveriutredningar, problem med ljudbangar och superstall vid KFF. Bokens huvuddel skildrar den tidigare relativt okända ”baksidan” av Viggen- och Gripenprojekten med hotbilder, prognoser och taktikutveckling.
Alumninytt, 5/2007


Fullspäckad med intressanta och väl skrivna episoder och händelseförlopp från såväl privatliv som arbetliv ger den en verkligt fängslande, spännande och rolig läsupplevelse.
Lars-Torsten Olsson, Mekanisten, 2/2007


Boken innehåller i bilageform författarens erfarenheter av signalspaning, materialundersökning, telekrigföring och säkerhetstjänst, erfarenheter som inte alltid är positiva. Ett fletral ”raka puckar” utdelas och några inblandade har fått fingerade namn eller gjorts anonyma.
Författaren skildrar också det administrativa virrvarr som uppstod när Sovjetunionen föll samman och våra ledningsorgan hade skilda uppfattningar om vad underrättelsetjänsten skulle ägna sig åt.
”Flygunderrättelseboken” skildrar den svenska flygteknikens och underrättelsetjänstens utveckling under sin mest dynamiska period, och författaren är därvid en verklig ”insider”.
TIFF, 3/2007