Brommas skyltade kulturminnen

Titel: Brommas skyltade kulturminnen
Författare: Nils Ringstedt
ISBN: 978-91-86939-37-3
Bandtyp: Inbundet
Antal sidor: 164
Vikt: 520
Lagerstatus: Finns i lager
Pris: 150 kr

Lägg i varukorgen

Beskrivning

Bromma har en lång förhistoria med många minnen från brons- och järnåldern. Det är bl.a. offerstenar, gravfält och husgrunder. Från senare tid finns kulturminnen i form av torp, gårdar och miljöer. Många av dessa kulturminnen från bronsålder, järnålder och nyare tid har försetts med informativa skyltar av Bromma Hembygdsförening och av Stockholms stad. Varje skylt visar en typisk och välbevarad lämning från en viss period. Tillsammans berättar de skyltade minnena om förhistoriska och historiska skeden!

Nils Ringstedt, fil dr i arkeologi presenterar i denna bok 30 skyltade kulturminnen i Bromma. Här finns uppgifter om var de finns, vad som står på skyltarna och kortfattad kulturhistoria om platserna. Bengt Windelhed, fil dr i kulturgeografi, har tillsammans med författaren inventerat större delen av Bromma och medverkat med bl.a. kulturgeografiska synpunkter. Deras strövtåg i Bromma och upptäckt av tidigare okända fornlämningar har ökat kunskapen om Brommas förhistoria.

Boken vänder sig både till Brommabor, som vill veta mer om sin hembygd och till personer, som vill informera sig om kulturminnen i en del av Stockholm. Att besöka de skyltade kulturminnena är att uppleva ett stycke Brommahistoria!

Recensioner