Brudrovet

Titel: Brudrovet
Författare: Gunilla Hultgren
ISBN: 978-91-85671-46-5
Bandtyp: Mjukband
Antal sidor: 178
Vikt: 710
Lagerstatus: Finns i lager
Pris: 290 kr

Lägg i varukorgen

Beskrivning

Med denna bok vill jag visa att vi har en gemensam förhistoria med stora, framgångsrika och inte minst fredliga kulturer som lyckats balansera manliga och kvinnliga principer. Gemensamt för alla dessa är att de har haft en matrilineär samhällsstruktur.
 Följ därför med på en resa till Tvåflodslandet Sumer, det tidiga Egypten och det minoiska Kreta, mysteriernas Grekland och Sapfos Lesbos. Och lär känna lite av den kvinnovänliga gnosticism som kunde ha förändrat vår egen historia!
 Resan startar emellertid i nutid i navaho- och hopi-indianernas hemland i Arizona, där vi med deras samhällen som modell ska försöka bena ut begreppet matrilineär kultur i motsats till patriarkat och matriarkat.
 Efter fullbordad resa så vet du mer om din egen förhistoria, mer om vad som förtigits eller förvrängts för att tjäna patriarkatets syften. Nya frågor väcks. Du kanske vill söka vidare. Förhoppningsvis har du en stadigare grund att stå på om du skulle vilja formulera en autentisk vision om en värld i fred, där kvinnliga och manliga erfarenheter väger lika.
 I det rika bildmaterialet får du ytterligare upplysning och bekräftelse på de världar som alltför sällan kommit till allmän kännedom.


Gunilla Hultgren är skönlitterär författare, översättare och antropolog med Nordamerikas indiankulturer som specialområde. Hon har översatt, redigerat och kommenterat ”Livets Väg, en bok om hopi-indianerna” 1977 (1985, 1998), översatt och presenterat ”Popol Vuh, quiché-maya-indianernas heliga bok” 1983. Flera års forskning och studier på fältet bekostat av ett SIDA-stipendium resulterade 1992 i ”Långt-Liv-i-Lycka, en bok om navaho-indianernas sandmålningar, sånger och myter” illustrerad med 60 färgbilder. 1995 gav hon ut den första översättningen i sin helhet på svenska av den 4000-åriga sumeriska myten ”Inanna, Himlens och Jordens drottning”.
 1985 debuterade hon som skönlitterär författare med romanen ”Mandelporten” följt av ”Skuggan under berget” 1988, ”Ragnars bok” 2001 samt två diktsviter i ”Från andra sidan floden”, 2001.

Titeln ”Brudrovet” syftar bland annat på den grekiska myten om den feniciska prinsessan Europa som leker på en av Libanons stränder. Patriarken framför alla andra, Zeus, blir emellertid förälskad i den vackra flickan. Förvandlad till en from och kärvänlig tjur låter han Europa smycka honom med blommor. I sin lek med tjuren sätter hon sig på hans rygg, varpå han genast simmar iväg med henne till Kreta, där hon föder honom tre söner, en av dem var kung Minos.

Författarens egen hemsida >

Recensioner

"Nordamerikas indiankulturer hör sedan länge till antropologen Gunilla Hultgrens specialområden. Vid sidan av flera personligt hållna fackböcker som Livets väg (1977, senaste utgåva 1998) och Långt-liv-i-lycka (1992), har hon även skrivit skönlitteratur samt översatt den sumeriska myten om gudinnan Inanna. Här vänder Hultgren främst blickarna mot östra Medelhavsområdet, dit hon reser för att insupa och undersöka uråldriga matrilineära samhällsstrukturer inriktade på att upprätthålla balansen mellan kvinnligt och manligt. Eller snarare rester av strukturer; senare tiders paradigmskiften har stått för effektiva patriarkala överlagringar, enligt författaren. Med stöd från andra forskare framläggs intrikata beröringspunkter mellan olika myter från exempelvis forntida Sumer och Egypten samt minoiska Kreta. Vidare tydliggör hon kopplingen mellan antika mysterieriter, forntida modergudinnor, gnosticism, indiankultur, svarta madonnor, Bibeln och tidlösa frågor kring liv och död. Ett suggestivt bildmaterial förhöjer ytterligare detta ytterst spännande verk, vars inlevelsefulla, kunniga och idérika infallsvinklar och självreflektioner oupphörligen väcker läsarens nyfikenhet. Ordlista och bibliografi avslutar."

Margareta Wiman, Bilbliotekstjänst

******************************

”Hos Hultgren finns en ovanlig säkerhet i människo- och naturgestaltningen. Hon förmår levandegöra känslotillstånd och stämningar och i synnerhet i sin beskrivning av hur den unga Anna upplever sin omvärld visar hon prov på en djupborrande osentimental inlevelseförmåga. Hennes språk är skirt och vackert, som sutte man i solljus filtrerat genom björklöv.” Ulf Gyllenhak i DN om romanen ”Mandelporten” 1985.

”Gunilla Hultgren har, såvitt jag kan bedöma, bedrivit ett närmast vetenskapligt arbete parallellt med själva översättningen. Personligen uppskattar jag särskilt noterna angående översättningsalternativ. Genom dem får man en ganska klar bild av hur nära eller långt ifrån grundtexten översättaren ’balanserat’.” Recension av Berit Christensson 1993 av Popol Vuh, quiché-maya-indianernas heliga bok.

” Det är en rik roman, en bergsonsk tidens ström med minnesbilder, omtagningar, variationer över ständigt återvändande temata. Gunilla Hultgrens språk är både musikaliskt och måleriskt, och det ger hennes bok en hög konstnärlig kvalité.” Ingrid Schöiers rescension i Svenska Dagbladet 1989 av romanen ”Skuggan under berget.”

”Långt-Liv-i-Lycka har blivit till en magnifik volym, där de många färgbilderna koncentrerar sig på de cere­moniella sandmålningar som spelar en väsentlig roll för navahos trosföreställningar. … Förutom att med stor sakkunskap redogöra för de olika betydelsebärande tecknen i sandmålningarna, återger Gunilla Hultgren fyra av navahos viktigaste religiösa ceremonier. …” Joel Ohlsson i Arbetet 1992 om ”Långt-Liv-i-Lycka, en bok om navaho-indianernas sandmålningar , sånger och myter.”

”Nu återkommer hon med ett ytterst påkostat och vackert bildverk om navaho-indianernas sandmålningar, sånger och myter med titeln ”Långt-Liv-i-Lycka”. Gunilla Hultgren låter navaho tala genom sina ceremonier eller Holyways som även i den moderna navaho-kulturen fyller en central terapeutisk och läkande funktion …. Det är ett helt symboliskt universum som så småningom avtäcks, under översättarens föredömligt återhållsamma och kunniga vägledning.” Oscar Hemer i Sydsvenska Dagbladet om Långt-Liv-i-Lycka, en bok om navaho-indianernas sandmålningar, sånger och myter, redigering, egna texter, översättningar och inledningar. 1992.

”Gunilla Hultgrens översättning av Wolksteins/Kramers
bok är mycket laddad och fint gjord. Inanna-myten är
fortfarande ny för vår tid och minst lika intressant och
viktig som de myter vi vuxit upp med som den grekiska
mytologin eller våra egna Eddaberättelser. Läs den
och njut!” Recension av ”Inanna, Himlens och Jordens
Drottning” av Ann Engqvist i Arbetet 1995.