Från livbåt till flytande palats

Titel: Från livbåt till flytande palats
Författare: Göran C-O Claesson
ISBN: 978-91-85671-57-1
Bandtyp: Inbundet
Antal sidor: 439
Vikt: 650
Lagerstatus: Ej i lager
Pris: 0 kr

Beskrivning

CD: DVD ingår med film/bildspel som visar extramaterial som inte finns med i boken.

1915: Sextonåring tjänstgör på SS Nordic. Hon kapas. Han mönstrar senare på SS Jarl. Kapas av britterna, torpederas av tyskarna. Han förlorar sin ärvda silverrova, tvingas ro fem dygn i livbåt. Nästa fartyg minsprängs, han räddar sig på livflotte. Nästa torpederas, åter i livbåt. Efter tjugo år skrev Carl-Otto Claesson ned sina minnen från sin idylliska barndom och sin dramatiska ungdom, hemsökt av skrämmande krigsupplevelser. Hans minnen från sjömanstiden utgör det första kapitlet i denna bok.

1923: Carl-Otto Claesson börjar som styrman i Svenska Amerika Linien, rederiet med den senaste tekniska utrustningen, de kända passagerarna och de välsituerade kryssningsdeltagarna. Tjänstgör på Drottningholm under andra världskrigets utväxlingar av sårade och sjuka krigsfångar liksom civila internerade från New York i väst till Bombay i öst. Därmed tilldelas han USAs Victory-medalj. Flaggar ut Drottningholm som hennes siste befälhavare. Sedan växelvis på Gripsholm och Stockholm medan SAL fulländar kryssningsnäringen. Skildringen av befälstiden har skrivits av Göran C-O Claesson och omfattar bokens alla kapitel utom det första.

Carl-Otto Claesson, f 1899 Bohus-Malmön. Fadern Claes Petersson, skutskeppare, modern Olga f Berlin. Till sjöss efter 6 års folkskola. Sjökaptensexamen 1922. Styrman 1923 i Svenska Amerika Linien, befälhavare 1947. Bland de första att utbildas på gyrokompass (autopilot) och den förste i handelsflottan som utbildades på radar.

Göran C-O Claesson (1928), pol mag med nationalekonomi som huvudämne. Vd för SNS och Marknadsförbundet. Informationschef i Högertrafikkommissionen, senare även Xerox. Sekreterare i statliga utredningar samt konsult. Författare fackböcker och skönlitterära verk.

Recensioner

”Amerikalinien i ett nytt perspektiv”

”Från Livbåt till flytande palats började … ta form 1934. Det var då som … Carl-Otto Claesson, född 1899, började skriva ned sina minnen. … Där får läsaren, ur en ung sjömans blickfång, … uppleva första världskrigets fasor, innebärande överlevnad efter tre torpederingar.”

Dessa minnen utgör första kapitlet i boken. De övriga har skrivits av sonen Göran C-O Claesson. ”Bakom de initierade skildringarna av SAL inifrån och kring livet ombord i den vita flottan ligger en omfattande och högt kvalificerad research i olika arkiv både inom och utom landet.”

”Från Livbåt till flytande palats skildrar händelser och tillvaro inom SAL … ur ett annat, mer personnära perspektiv än vad de övriga, mer rederiinriktade böckerna har förmått. Görans bok kompletteras … med en DVD-skiva, innehållanden foton, filmer och dokument ur … inte minst brittiska krigsarkivet. Denna skiva har på ett utmärkt sätt redigerats av den tredje generationen Claersson, Görans son Hans.”

Hasse Fredriksson
Utkik /Look out nr 4 2009”Om ett synnerligen omväxlande sjömansliv”

”Under första världskriget seglade Carl-Otto Claesson på svenska och norska båtar som sprängdes, gick på minor, bombarderades från luftskepp. Två gånger räddades han med livbåt och en gång på livflotte.”

”Han kom att sluta som befälhavare i Svenska Amerika Linien. … Vi får ta del av bland annat Drottningholms medverkan i utväxlingar av internerade, sjuka och sårade krigsfångar runt om i världen. … Vi får också en god inblick i livet ombord på kryssningsfartygen med Carl-Otto Claesson som överstyrman och befälhavare.”

Rolf Edwardson
Svensk Sjöfartstidning 11 december 2009
”Från livbåt till flytande palats”

”Första kapitlet i denna levnadsskildring om sjömannen Carl-Otto Claesson är skrivet av honom själv … Skildringen är full av dramatik, men berättelsen är skriven på ett jordnära sätt utan stora åthävor även när det handlar om torpederingar och kalla och våta dygn i livbåt mitt ute på havet. … Det känns äkta och luktar hav och hamn.”

”Bokens övriga delar är skrivna av sonen Göran C.-O. Claesson och behandlar faderns många år som befäl inom Svenska Amerika Linien. Författaren/sonen har gått grundligt tillväga. Möjligen kunde han ha minskat på textmängden till förmån för fler foton.”

Lektör Christer Hugo
Bibliotekstjänst Häftepos 10102135

(När Bibliotekstjänst fick sitt exemplar, var boken ännu inte kompletterad med DVD-skivan som inte minst innehåller foton.)