�teruppst�ndelse i bondesamh�llet

Titel: �teruppst�ndelse i bondesamh�llet
Författare: Arne Högström
ISBN: 978-91-85671-34-2
Bandtyp:
Antal sidor: 222
Vikt: 300
Lagerstatus: Finns i lager
Pris: 100 kr

Lägg i varukorgen

Beskrivning

N�gonstans ute i sk�rg�rden flyr den f�rvirrade Asl�g fr�n � till �, fr�n g�rd till g�rd, hems�kt av syner av m�nsklig vanskapthet, �verallt f�rf�ljd av de tre m�nnen som st�ndigt tycks d� och �terf�das. I det f�rflutna finns s�dant hon aldrig vill t�nka p�, men som hennes dotter ideligen p�minner henne om. Hon vet att en h�gre makt en g�ng har gett henne ett uppdrag, fast hon nu kanske inte l�ngre �r det v�rdig. Var hon �n hamnar m�ter henne ondska och lidande, f�r�delse och d�d, men ocks� v�nskap och samh�righet, och ibland �r det som om n�gon h�ll en skyddande hand �ver henne. St�ndigt finner hon dolda samband, anar f�rborgade hemligheter. Och en dag m�ste hon m�ta sitt �de�

Recensioner

"... romanen �r riktigt bra. En sp�nnande och m�rk isl�ndsk saga, �terber�ttad i roslags-1800-talsmilj�, bland fattiga fiskare och backstugusittare, herrskapsfolk och landstrykare. �terber�ttad p� ett s�reget dialektalt spr�k, fullt med gamla �lderdomliga ordv�ndningar och yrkestermer. En medveten lek med ord som f�r en att skratta h�gt mitt i all den torftiga och sorgliga 1800-talsbedr�velsen."
bis-bloggen den 24 juli