Att leva med sanningen

Titel: Att leva med sanningen
Författare: Camilla Danilda
ISBN: 978-91-85671-29-8
Bandtyp: Inbundet
Antal sidor: 128
Vikt: 280
Lagerstatus: Ej i lager
Pris: 212 kr

Beskrivning

Att leva med sanningen handlar om författaren som blev utsatt för övergrepp som barn och fråntagen sin barndom.
Hon berättar om smärtan hon burit under alla år och bearbetningen av det hemska som kroppen och själen upplevt. Under processen får vi följa med in i hennes innersta för att se hur traumatiska upplevelser kan omvändas till personlig utveckling.

Författaren: ”Det har alltid varit så för mig att jag är rädd för dörröppningar, för siluetten som jag vet kan dyka upp. Än idag finns skräcken kvar fast det var så många år sedan det hände, skräcken lever kvar. Dety är därför jag är orolig, alltid på min vakt, när mörkret faller.”


Recensioner

En oerhört stark bok som ger hopp till andra som upplevt övergrepp och kränkningar. För människor som arbetar inom vården och skolan är detta en viktig bok om att våga se, förstå och ta ett vuxet ansvar för barnet.
Lena Eklund, Kurator


Jag lämnar Jonas Gardell för en stund och berättar istället om en annan bok. Den heter Att leva med sanningen och är skriven av Camilla Danilda. Detta är enligt min åsikt en mycket angelägen bok. Den handlar om de övergrepp hon utsattes för som barn och om hennes väg till en vuxen självbild och självförtroende. Den är angelägen för att jag gissar att henen berättelse är långt vanligare är de flesta vågar ana. Den är också angelägen för att det ligger i övergreppets natur att förövaren inte kan nöja sig med att förgripa sig på sina offer fysiskt. Förövaren måste alltid försäkra sig om sina offers tystnad och lojalitet och måste därför krossa dem mentalt, misskreditera dem, förringa deras röst och helt enkelt göra dem stumma. Min erfarenhet är att förövarna inte skyr några medel i detta avseende, vi andra bör vara lika uppfinningsrika och bestämda i vår strävan att hjälpa dessa de utsatta att tala.

Under mina tio år som präst har jag vid flera tillfällen talat med och blivit uppsökt av personer med liknade erfarenheter som Camilla. Jag slås när jag läser boken av hur lika symptomen är mellan dessa personer. Deras svårighet att göra sig minnesbilder, hur de frikopplar sig från sin kropp, hur de vänder sina aggressioner mot sig själva i stället för förövaren, deras förvrängda kroppsmedvetande, deras självskadebeteende, deras skam, deras skuld och deras stumhet. Camillas bok är till att börja med kliniskt trovärdig och intressant. Läs den gärna av den anledningen.

Jag tror också, utan att vara mer än lekman på det psykiatriska området, att dessa kvinnor ofta blir diagnostiserade som deprimerade av vården. Jag undrar om detta inte är fel eller åtminstone leder till trubbiga behandlingar. Detta är förstås en klinisk fråga som antagligen behöver några doktorsavhandlingar för att besvaras. Jag tror dock att det är dags att dessa skrivs i så fall.

Det är också en mogen bok. Syftet med boken är inte att anklaga, tillrättavisa eller hämnas. Syftet verkar vara att finna frid. I den bemärkelsen är boken vacker, trots att den är skriven mot den vidrigast tänkbara bakgrund. Jag får en känsla av sati (på engelska mindfulness) när jag läser den. Jag undrar om inte författaren har erfarenhet av meditation i någon form. (det var det faktum att hon beskriver sig som ett berg på ett ställe som satte mig på spåret) Boken är lite som en meditation. Intryck flyter in och ut ur medvetandet, de betraktas och lämnas där hän. Tid, ordning och fakta är inte så viktiga. Tankar och känslor överlappar, ligger i lager på varandra. Det är stream of conscienceness. På något ställe lämnar författaren dock meditationsställningen, reser sig och talar. Hon talar till sin mor. Här blir hennes lyskraft tydlig. Det är inte offrets röst jag hör i den passagen. Här är det överlevaren som talar. Den vuxna, mogna och självmedvetna kvinnan som inte tänker låta sig tystas en gång till. Hon är saklig och hon är fri. Hon kommer aldrig att låta sig bindas igen.

Boken är verkligt läsvärd för alla.

Thomas, präst