En får göre så gott en kan

Titel: En får göre så gott en kan
Författare: Åke Stolpe
ISBN: 82-995688-4-6
Bandtyp: Häftat
Antal sidor: 278
Vikt: 650
Lagerstatus: Ej i lager
Pris: 250 kr

Beskrivning

Åke Stolpes berättelse kännetecknas av ärlighet och direkthet, och skildrar på ett mycket intressant och medryckande sätt miljöer och händelser som för många hittills varit rätt okända och som nu till stor del är historia. Språket flyter lätt och har trots rakheten en påtaglig elegans.
Berättelsen framstår på ett mycket fördelaktigt sätt ur mängden av memoarlitteratur, framför allt genom sin ärlighet och allmängiltighet samt avsaknaden av den numera sedvanliga anpassningen till de för tillfället mest korrekta värderingarna.
Jag har med stor behållning tagit del av detta verk och det är min bestämda uppfattning att Stolpes memoarer definitivt borde ha en betydande läsekrets, inte bara inom ploiskretsar och bland värmländska hembyggdsintressenter, även om dessa områden hör till de bästa delarna av texten.
Trots min nära 40-åriga verksamhet i nära kontakt med olika delar av polismyndigheten är det mycket av skildringen av den enskilde polismannens tankar och känslor i olika situationer som för mig framstår som nytt och tankeväckande på ett rent allmänmänskigt sätt.
De händelser som jag har direkt egen erfarenhet av, t.ex. Handenmorden, är så vitt jag kan finna korrekt skildrade.

Recensioner