Arbetet med rollen Othello

Titel: Arbetet med rollen Othello
Författare: Konstantin Stanislavskij
ISBN: 91-88812-36-7
Bandtyp:
Antal sidor: 128
Vikt: 270
Lagerstatus: Ej i lager
Pris: 120 kr

Beskrivning

Moskvas konstnärliga teater - Konstantin Stanislavskijs och Vladimir Nemirovotj-Dantjerkos skapelse - fick snabbt efter den bildats i slutet av 1800-talet en ledande ställning i Rysslands teaterliv. Den blev också känd långt utanför landets gränser tack vare Stanislavskijs teaterpedagogiska anteckningar.
Stanislavskij intresserade sig tidigt för att utforska skådespelarkonstens lagar. Det innebar studium av Rysslands främsta skådespelare, och även skådespelare från andra länder. En förutsättning var också tillgången till en fast ensemble med möjligheten att kunna repetera så länge tills man uppnått de önskade konstnärliga kvaliteterna. Dessutom behövdes studior för mer experimentell aktivitet. Allt detta hade Stanislavskij tillgång till.
När hans skriver om att fördjupa rollens linje genom att "precisera, förtäta och komplicera de föregivna omständigheterna kring rollen eller tänka på skapandets huvudmål - på överuppgiften - och bästa sättet att nå den genom rollens genomgående handling", så är det exempel på hjälpmedel för en lödig gestaltning på scenen. Stanislavskijs s.k. system har således inget gemensamt med stilskapande teorier.
Tyngdpunkten i Stanislavskijs peagogik kom att genomgå förskjutningar. I mångt och mycket kom hans utveckling i vissa stycken löpa parallellt med den betydligt yngre ryske psykologen Lev Vygotsky, som eftersträvade att lägga grunden till en mer materialistiskt inriktad psykologi

Recensioner