Ja - Nej -  Vet ej

Titel: Ja - Nej - Vet ej
Författare: Bo P Kaiser
ISBN: 91-88812-85-5
Bandtyp: Häftat
Antal sidor: 84
Vikt: 200
Lagerstatus: Ej i lager
Pris: 120 kr

Beskrivning

Bo P Kaiser började som intervjuare hösten 1940 på IMU, Institutet för Marknadsundersökningar, samtidigt med studier på Handelshögskolan. Efter en lärorik period kom han till Svenska Gallupinstitutet, där han så småningom blev chef 1952. Senare ombads han av Sveriges Köpmannaförbund att ta hand om DUI, Detalhandelns Utredningsinstitut.
På begäran från flera utländska företag startade han tillsammans med Sveriges Köpmannaförbund Affärsindex AB, som kom att bli Sveriges största utredningsinstitut med ett sjuttiotal anställda. Han startade dessutom flera institut bl.a. i Finland, Norge, Danmark och Tyskland.
I och med försäljningen av samtliga institut till världens största utredare, A C Nielsen, fick Bo P Kaiser möjlighet att komplettera sina tidigare studier genom att bevista föreläsningar vid Stockholms universitet och Harvard Business School i USA. Han avlade i dessa sammanhang flera akademiska examina som varit till nytta vid författandet av denna bok.

Recensioner